eTHEATRE.sk už slúži verejnosti.

Divadelný ústav sprístupňuje širokej verejnosti online katalóg eTHEATRE.sk, ktorý výrazne pomôže pri vyhľadávaní informácií o slovenskom divadle, jeho osobnostiach a udalostiach. Tento elektronický katalóg nájdete na webovej stránke Divadelného ústavu.

Divadelný ústav si aj takýmto spôsobom pripomína dnešný Svetový deň divadla, ktorý každoročne vyhlasuje Medzinárodný divadelný inštitút spadajúci pod Organizáciu Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO,“ uviedla Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.

eTHEATRE inscenacia

Katalóg eTHEATRE.SK je informačná online databáza Divadelného ústavu prístupná pre verejnosť z webstránky Divadelného ústavu www.theatre.sk. Ide o dátový webový prehliadač, prostredníctvom ktorého sa získavajú informácie z databáz, ale aj z jednotlivých fondov a zbierok Divadelného ústavu. Údaje spracovávané v Oddelení divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie sa tak stávajú jednoducho prístupné širokej verejnosti.

eTHEATRE titulka

Návštevník webstránky môže vyhľadávať jednotlivo podľa tematických skupín (Inscenácie, Osobnosti, Divadlá a inštitúcie, Udalosti a podujatia) alebo fulltextovo vo všetkých skupinách naraz podľa zvoleného hesla (napr. meno herca, názov inscenácie) či skupiny hesiel (meno herca, meno režiséra, divadlo). Súčasťou eTHEATRE.sk sú aj digitálne kópie archívnych dokumentov (skeny fotografií a iné digitalizované objekty), ktorých náhľad bude prístupný aj pre verejnosť. Návštevník tak získa komplexnú informáciu o vyhľadávanom subjekte z pohodlia domova bez toho, aby musel navštíviť Divadelný ústav.

Zdroj: Divadelný ústav