Rok Ľudovíta Štúra prináša premiéru inscenácie Misky strieborné, nádoby výborné.

V pondelok 2. marca 2015 o 19:00 hod. sa v Štúdiu 12 Divadelného ústavu uskutoční premiéra inscenácie Misky strieborné, nádoby výborné podľa textu Jany Juráňovej.

Dramatická predloha Jany Juráňovej ponúka pohľad na udalosti národného obrodenia očami štyroch žien úzko zviazaných s najznámejšími predstaviteľmi štúrovskej generácie. Javiskové hrdinky Adelka Ostrolúcka, Anička Jurkovičová, Marína Pišlová a Antónia Júlia Sekovičová odkrývajú svoje pozoruhodné životné osudy, pričom v emotívnom rozprávaní im sekunduje jediný muž – Ján Kalinčiak.

Prostredníctvom reflexií ústredných ženských postáv sa inscenátori usilujú odbúrať zaužívané kultúrne kódy a zakonzervované pravdy o štúrovcoch a odhaliť „skutočný“ svet národných hrdinov. Nový obraz Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana či Andreja Sládkoviča vytvárajú tvorcovia na základe intímnych a osobných výpovedí žien, manželiek i nenaplnených lások našich národovcov. Ženy, ktorým boli venované najromantickejšie básne, ženy, ktoré milovali a chceli byť milované, ženy stojace po boku svojich mužov v tých najťažších životných situáciách ožijú na javisku Štúdia 12, aby povedali, ako to so „štúrovskou láskou“ naozaj bolo.

foto_ Milo Fabián

Pre nový divadelný projekt oslovila režisérka Alena Lelková kmeňové herečky Divadla ASTORKA Korzo ´90 Zuzanu Konečnú, Rebeku Polákovú a Zuzanu Porubjakovú, s ktorými rada spolupracuje, pretože vždy dokážu nájsť spoločný inscenačný jazyk. Na nesporne zaujímavú inscenáciu pozýva režisérka každého, kto chce uvidieť, že „štúrovci neboli takí, ako ich poznáme zo školských lavíc“. V Štúdiu 12 dostávajú známe tváre neznámu podobu, ktorú možno bezvýhradne prijať, ale rovnako je možné s ňou polemizovať.

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra sa stáva témou pre viacero sprievodných podujatí v Roku Ľudovíta Štúra aj v Štúdiu 12. Návštevníci sa môžu zúčastniť panelových diskusií venovaných životu a dielu Ľudovíta Štúra a od apríla si budú môcť pozrieť aj interaktívnu výstavu približujúcu vznik inscenácie Misky strieborné, nádoby výborné umiestnenú vo vstupných priestoroch Štúdia 12.

Inscenačný tím:
Réžia: Alena Lelková
Dramaturgia: Adriana Totiková
Hrajú: Rebeka Poláková, Zuzana Konečná, Danica Matušová, Zuzana Porubjaková/Kristína Tothová a Ľubo Bukový
Scéna: Juraj Poliak
Kostýmy: Dorota Cigánková
Hudba: Sisa Michalidesová
Video: Martina Sľúková
Foto inscenácie a výstavy: Milo Fabian
Produkcia: Mira Dittrich
Prvá a druhá premiéra: 2. a 3. marec 2015 o 19.00hod.
Repríza: 4. marca, mesačne na www.studio12.sk
Rezervácie: studio12@theatre.sk

Misky strieborné, nádoby výborné_pozvánka

Zdroj: Divadelný ústav