Slovenské Vianoce.

Slovenské Vianoce – Taký je názov hudobno-spevného a tanečného divadla, ktoré v predvianočnom čase uviedol na svojej scéne v Rusovciach Slovenský ľudový umelecký kolektív. Autorom scenára tohto vydareného predstavenia je jeho riaditeľ Juraj Hamar. Príbeh je rozložený do dvoch častí.

Začína starozákonnou tematikou stvorenia sveta v modernom choreografickom poňatí Laca Cmoreja a hudobnom spracovaní Stana Palúcha. V skvelom tanečnom prevedení sledujeme vtipne uchopené božie dielo – stvorenie neba a zeme, vodstva a tvorstva až nakoniec človeka. Vyhnanie z raja sa už motivicky viac opiera o tradičnú ľudovú kultúru, v tomto prípade o hru o Adamovi a Eve, inak nazývanú aj „chodenie s hadom“.

SLUK VIANOCE  foto©Ctibor Bachraty01

Druhá časť je pevnejšie spätá s folklórnou tradíciou. Inšpirovaná je ľudovými vianočnými hrami, ktoré patrili ku koloritu našich Vianoc. Niektoré boli známe takmer na celom Slovensku a miestami sa uchovali dodnes.

Takými sú betlehemské hry o zvestovaní narodenia Spasiteľa a ofere biblických pastierov, alebo obchôdzky Troch kráľov. Iné patria k lokálnej tradícii, ako obchôdzka „s kozou“, hra o Herodesovi z Topoľovky a bábkoherecká koleda z Lendaku, známa pod menom Džafkulina.

SLUK VIANOCE  foto©Ctibor Bachraty05

Aby sa uvedené hry stali biblickým príbehom, autori siahli aj po archívnych prameňoch a oživili tak už zabudnuté scénky, akými sú Hľadanie nocľahu a hra o Jozefovi a Márii, ktorú opisovali aj ako „chodenie s kolískou“. Príbehy s biblickými postavami tvoria základnú líniu, ktorá je prešperkovaná krásne odohranými a zaspievanými  koledami a k tradícii pasujúcimi tancami.

A tak ako to bolo zaužívané vo folklórnom prostredí, aj choreografi tejto časti Stanislav Marišler a Ján Blaho spestrili klasické scénky viacerými humornými prvkami a výstupmi. Predstavenie naozaj trefne vystihuje podtitul „Komédia o stvorení sveta a o tom, čo bolo potom“. K diváckemu úspechu prispel skúsený režisér tohto žánru Juraj Nvota, kostýmová výtvarníčka Katarína Holková, scénograf Marek Hollý i autor videoprejekcie Ján Šicko.

SLUK VIANOCE  foto©Ctibor Bachraty11

Slovenskí diváci sa môžu už teraz tešiť na budúce Vianoce, kedy SĽUK zavíta všade tam, kde bude o Slovenské Vianoce záujem.

Zdroj: SĽUK, Daniel Luther
Foto: Ctibor Bachratý