Štúdio 12 hľadá mladých autorov a tvorcov. Nová výzva Mliečne zuby 2015.

Z prihlásených projektov vyberie dramaturgická rada tri najlepšie, ktorých realizáciu podporí. Uzávierka prihlášok je 28. februára 2015.

Žena cez palubu Adriany Totikovej, Lovec eštebákov tvorivej skupiny Pacientárium, Barbados Júlie Rázusovej či Samson združenia dvoch žien Veroniky Pavelkovej a Lýdie Petrušovej. To sú len niektoré zo známych mien a úspešných inscenácií, ktoré boli realizované v rámci projektu Mliečne zuby.

Ponúkame: Vybrané projekty získajú odborné a technické zázemie na skúšanie a realizáciu v priestore Štúdia 12, jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov, technické zabezpečenie inscenácie, bežnú propagáciu, premiéru a minimálne päť repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12, konzultácie s dramaturgom a nové skúsenosti.

Požadujeme: Premyslieť si svoj projekt, dať na papier základnú ideu, vytvoriť inscenačný    tím (herci, režisér, dramaturg, scénograf, hudobník), vyplniť a poslať prihlášku.

Prihlášku stiahnete TU
Uzávierka prihlášok: 28. február 2015

Výsledky budú zverejnené v marci 2015. Z prihlásených projektov vyberie dramaturgická rada tri najlepšie, ktoré sa budú realizovať v priebehu roka 2015

MLIEČNE ZUBY sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12, ktorých ambíciou je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov mladých divadelných tvorcov. Vytvárajú priestor a primerané podmienky na prvé inscenačné pokusy v podmienkach profesionálneho divadla. MLIEČNE ZUBY nemajú žánrové obmedzenia. 

mliecne zuby logo

Zdroj: Divadelný ústav