Teatrálny svet 1839 – 1939: Prehliadka s autorským výkladom Anny Gruskovej.

Vo štvrtok 5. februára o 17.00 hod. vás pozývame na prehliadku výstavy Teatrálny svet 1839 – 1939, sprístupnenej v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave. Výstavou bude sprevádzať kurátorka Anna Grusková, ktorá ju predstaví z pohľadu autorky a zostavovateľky, bližšie opíše jednotlivé časti výstavy, poukáže na jej najzaujímavejšie a najvzácnejšie exponáty.

Výstava je prístupná verejnosti už len do 18. februára 2015.

TS 1 (A. Grusková)foto. R. Miko

Výstava Teatrálny svet 1839 – 1939 z digitálnej kolekcie najstarších divadelných a paradivadelných fotografií z územia dnešného Slovenska a slovenských menšín vznikla v spolupráci Divadelného ústavu a Slovenského národného múzea v Bratislave. Prezentuje viac ako 400 fotografií z obdobia rokov 1839 – 1939: originálov, tlačených kópií i digitalizovaných snímok. Medzi fotografiami sa nachádzajú vzácne kusy zhotovené najstaršími fotografickými technikami, prvé farebné aj kolorované fotografie, ktoré dokladajú kultúrnu pluralitu tohto regiónu a rozhľadenosť a šikovnosť našich predkov. Vzhľadom na časové rozmedzie vzniku vystavovaných fotiek majú veľkú poznávaciu a estetickú hodnotu nielen pre divadelníkov, ale aj pre všetkých záujemcov o históriu a kultúru územia dnešného Slovenska.

Originály digitalizovaných fotografií kolekcie sa nachádzajú v zbierkach Divadelného ústavu a partnerov výstavy: Slovenského národného múzea – Historického múzea, Slovenského národného múzea v Martine, Slovenskej národnej knižnice, Východoslovenského múzea v Košiciach, Slovenského národného archívu, Múzea mesta Bratislavy, Archívu hlavného mesta SR Bratislavy a v súkromnej zbierke Miklósa Vojteka.

TS 2 (výstava) Foto R. Miko

TEATRÁLNY SVET / THE THEATRICAL WORLD 1839 – 1939
7. 11. 2014 – 18. 2. 2015
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, Bratislava
Kurátorka: Anna Grusková
Výtvarný koncept: Ľubica Segečová a Eva Kašáková
Spolupracovali: Zuzana Šnircová, Viera Burešová, Dominika Zaťková
Realizácia: DESTIN, a. s.
www.theatre.sk / www.snm.sk / https://www.europeana-photography.eu / www.mesiacfotografie.sk

Zdroj: SNM